Кредитні продукти | dodam.com.ua
Кредитні продукти

Інформація про кредитні продукти:

 

Кредит продукту «СТАРТ»
Сума кредиту: від 1000 до 25000 гривень
Термін кредиту: 120 днів
Процентна ставка:
510,80%-540,20% (виходячи з 365 днів у році)
512,28%-541,68% (виходячи з 366 днів у році)
від 0,01% до 1,48% в день перші 20 днів, 1,48% в день з 21 по 120 день
Реальна річна процентна ставка: від 3843,52% до 12165,22%
Додаткові та супутні послуги: Комісія платіжної системи за погашення кредиту в особистому кабінеті 0,5% від суми платежу

Попередження

При користуванні послугою споживчого кредитування можливі наступні наслідки для споживача, у разі невиконання ним (споживачем) своїх зобов’язань, згідно з договором про споживчий кредит (включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання згідно договору):

 • 1. Для споживача який отримав кредит за зниженою (Дисконтною) процентною ставкою в разі невиконання обов’язку щодо погашення кредиту у зазначений в договорі строк, буде здійснено перерахування відсотків за стандартною (Базовою) ставкою, що становить 1,48% в день відповідно до умов договору;
 • 2. Після закінчення строку кредитування та неповернення Позичальником кредитних коштів у повному обсязі, можуть нараховуватись відсотки за користування кредитом у розмірі 1,48% в день, відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України до повного розрахунку за Договором;
 • 3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов’язань згідно Договору Позичальник сплачує неустойку: за порушення Позичальником строків повернення Кредиту та/або прострочення сплати процентів у строки, визначені Договором, Кредитодавець має право стягнути з Позичальника штраф за кожен факт прострочення в розмірі що встановлений договором, в залежності від кількості днів прострочення.
  Якщо Сума кредиту за цим Договором не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати:

  -на 2 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 5% від первісної суми кредиту;
  -на 4 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 35% від первісної суми кредиту;
  -на 10 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 40% від первісної суми кредиту;
  -на 15 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 40% від первісної суми кредиту;
  -на 25 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 40% від первісної суми кредиту;
  -на 30 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 40% від первісної суми кредиту;
  Сукупна сума неустойки (штрафу) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за цим Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

  Якщо Сума кредиту за цим Договором перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати:
  -на 2 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 5% від первісної суми кредиту;
  -на 5 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 10% від первісної суми кредиту;
  -на 10 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 15% від первісної суми кредиту;
  -на 21 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 10% від первісної суми кредиту;
  -на 40 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 10% від первісної суми кредиту.

  Сукупна сума неустойки (штрафу) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Договору загальний розмір Кредиту за яким перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту, також може в подальшому вплинути на кредитну історію, що призведе та ускладнить отримання споживчого кредиту або отримання інших видів фінансових послуг у фінансових установах та банках.

Фінансовій установі, під час укладання договору, забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з нею особи, як обовʼязкову умову для надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих Кредитодавцем умовах, Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів.

Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування, звернувшись із відповідною заявою до Кредитодавця у паперовому або електронному вигляді.

Витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Якщо умовами кредитного продукту передбачена можливість пролонгації строку кредитування та споживач виявив бажання ініціювати продовження (лонгації, пролонгації) строку кредитування, то таке продовження здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення. 

Кредит продукту «ФЛЕШ»
Сума кредиту: від 2000 до 30000 гривень
Термін кредиту: 90-360 днів
Процентна ставка:
35.04%-50.01% (річна, виходячи з 365 днів у році)
35,14%-50,15% (річна, виходячи з 366 днів у році)
від 0,096% в день до 0,137% в день
Реальна річна процентна ставка: від 42,87% до 69,48%
Додаткові та супутні послуги: Комісія платіжної системи за погашення кредиту в особистому кабінеті 0,5% від суми платежу

Попередження

При користуванні послугою споживчого кредитування можливі наступні наслідки для споживача, у разі невиконання ним (споживачем) своїх зобов’язань, згідно з договором про споживчий кредит (включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання згідно договору):

 • 1. Після закінчення строку кредитування та неповернення Позичальником кредитних коштів у повному обсязі, можуть нараховуватись відсотки за користування кредитом у розмірі, що дорівнює поточній відсотковій ставці в день, відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України до повного розрахунку за Договором;
 • 2. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов’язань згідно Договору Позичальник сплачує неустойку: за порушення Позичальником строків повернення Кредиту та/або прострочення сплати процентів у строки, визначені Договором, Кредитодавець має право стягнути з Позичальника штраф за кожен факт прострочення в розмірі що встановлений договором, в залежності від кількості днів прострочення.
  Якщо Сума кредиту за цим Договором не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати:
  -на 30 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 2% від первісної суми кредиту;
  -на 50 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 5% від первісної суми кредиту;
  -на 70 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 10% від первісної суми кредиту;
  -на 80 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 40% від первісної суми кредиту;
  -на 90 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 43% від первісної суми кредиту;
  -на 110 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 50% від первісної суми кредиту;
  -на 120 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 50% від первісної суми кредиту.

  Сукупна сума неустойки (штрафу) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за цим Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

  Якщо Сума кредиту за цим Договором перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати:
  -на 30 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 2% від первісної суми кредиту;
  -на 50 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 5% від первісної суми кредиту;
  -на 70 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 10% від первісної суми кредиту;
  -на 80 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 15% від первісної суми кредиту;
  -на 90 день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі 18% від первісної суми кредиту.

  Сукупна сума неустойки (штрафу) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Договору загальний розмір Кредиту за яким перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту, також може в подальшому вплинути на кредитну історію, що призведе та ускладнить отримання споживчого кредиту або отримання інших видів фінансових послуг у фінансових установах та банках.

Фінансовій установі, під час укладання договору, забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з нею особи, як обовʼязкову умову для надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих Кредитодавцем умовах, Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів.

Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування, звернувшись із відповідною заявою до Кредитодавця у паперовому або електронному вигляді.

Витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Якщо умовами кредитного продукту передбачена можливість пролонгації строку кредитування та споживач виявив бажання ініціювати продовження (лонгації, пролонгації) строку кредитування, то таке продовження здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення.

   

АРХІВ

 

Умови діючих акцій ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІВА КАПІТАЛ»:

 

АРХІВ