Кредитні продукти | dodam.com.ua
Кредитні продукти

Інформація про кредитні продукти:

 

Фінансовий продукт «КРЕДИТНА ЛІНІЯ СТАРТ»
Сума кредиту: від 1000 до 25000 гривень
Термін кредиту: 120 днів
Процентна ставка:
845,45%-894,25% (виходячи з 365 днів у році)
847,90%-896,70% (виходячи з 366 днів у році)
від 0,01% до 2,45% в день перші 20 днів, 2,45% в день з 21 по 120 день
Реальна річна процентна ставка: від 22505,43% до 168162,82%
Супровідні послуги: Комісія платіжної системи за погашення кредиту в особистому кабінеті 0,5% від суми платежу

Попередження

При користуванні послугою споживчого кредитування можливі наступні наслідки для споживача, у разі невиконання ним (споживачем) своїх зобов’язань, згідно з договором про споживчий кредит (включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання згідно договору):

  • 1. Для споживача який отримав кредит за зниженою (Дисконтною) процентною ставкою в разі невиконання обов’язку щодо погашення кредиту у зазначений в договорі строк, буде здійснено перерахування відсотків за стандартною (Базовою) ставкою, що становить 2,45% в день відповідно до умов договору;
  • 2. Після закінчення строку кредитування та неповернення Позичальником кредитних коштів у повному обсязі, можуть нараховуватись відсотки за користування кредитом у розмірі 2,45% в день, відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України до повного розрахунку за Договором;
  • 3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов’язань згідно Договору Позичальник сплачує неустойку: за порушення Позичальником строків повернення Кредиту та/або прострочення сплати процентів у строки, визначені Договором, Кредитодавець має право стягнути з Позичальника пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення Позичальником зобов’язань за даним Договором, не може перевищувати половину суми Кредиту, одержаної Позичальником за даним Договором.

Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту, також може в подальшому вплинути на кредитну історію, що призведе та ускладнить отримання споживчого кредиту або отримання інших видів фінансових послуг у фінансових установах та банках.

Фінансовій установі, під час укладання договору, забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з нею особи, як обовʼязкову умову для надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих Кредитодавцем умовах, Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів.

Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування, звернувшись із відповідною заявою до Кредитодавця у паперовому або електронному вигляді.

Витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Якщо умовами кредитного продукту передбачена можливість пролонгації строку кредитування та споживач виявив бажання ініціювати продовження (лонгації, пролонгації) строку кредитування, то таке продовження здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення.
Фінансовий продукт «ФЛЕШ»
Сума кредиту: від 2000 до 30000 гривень
Термін кредиту: 90-360 днів
Процентна ставка:
35.04%-50.01% (річна, виходячи з 365 днів у році)
35,14%-50,15% (річна, виходячи з 366 днів у році)
від 0,096% в день до 0,137% в день
Реальна річна процентна ставка: від 42,87% до 69,48%
Супровідні послуги: Комісія платіжної системи за погашення кредиту в особистому кабінеті 0,5% від суми платежу

Попередження

При користуванні послугою споживчого кредитування можливі наступні наслідки для споживача, у разі невиконання ним (споживачем) своїх зобов’язань, згідно з договором про споживчий кредит (включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання згідно договору):

  • 1. Після закінчення строку кредитування та неповернення Позичальником кредитних коштів у повному обсязі, можуть нараховуватись відсотки за користування кредитом у розмірі, що дорівнює поточній відсотковій ставці в день, відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України до повного розрахунку за Договором;
  • 2. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов’язань згідно Договору Позичальник сплачує неустойку: за порушення Позичальником строків повернення Кредиту та/або прострочення сплати процентів у строки, визначені Договором, Кредитодавець має право стягнути з Позичальника пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення Позичальником зобов’язань за даним Договором, не може перевищувати половину суми Кредиту, одержаної Позичальником за даним Договором.

Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту, також може в подальшому вплинути на кредитну історію, що призведе та ускладнить отримання споживчого кредиту або отримання інших видів фінансових послуг у фінансових установах та банках.

Фінансовій установі, під час укладання договору, забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з нею особи, як обовʼязкову умову для надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих Кредитодавцем умовах, Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів.

Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування, звернувшись із відповідною заявою до Кредитодавця у паперовому або електронному вигляді.

Витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Якщо умовами кредитного продукту передбачена можливість пролонгації строку кредитування та споживач виявив бажання ініціювати продовження (лонгації, пролонгації) строку кредитування, то таке продовження здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення. 

Умови діючих акцій ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІВА КАПІТАЛ»:

   

АРХІВ