Оплатить по номеру телефона | dodam.com.ua

Ми не списуємо гроші з карти, а текст нижче розміщений на вимогу НБУ

Зазначаючи реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) на цьому вебсайті для здійснення будь-якої дії, як-от авторизації/ідентифікації особи, заповнення відповідної реєстраційної форми (реєстрації на вебсайті), додавання платіжної картки в особистому кабінеті (активація/реєстрація платіжної картки), для безготівкового перерахування коштів на рахунок, списання коштів із рахунку (погашення кредиту), позичальник усвідомлює, що ці реквізити зберігатимуться кредитодавцем або особою, з якою в кредитодавця є договірні відносини, та можуть використовуватися для списання коштів з рахунку для погашення вимог за договором про споживчий кредит. У разі настання такого списання позичальник має право в односторонньому порядку відмовитися або припинити списання коштів у визначеному договором порядку.
Оплатить по номеру телефона

Вы можете оплатить кредит, имея только номер телефона, на который была оформлена регистрация.

грн